درباره ما

تلاش من و همکارانم بر آنست که بهترین خدمات را به شما ارایه دهیم.

در پروژه های ما تفاوت را متوجه خواهید شد. چون به شما آموزش خواهیم داد

جلسه مشاوره

کارفرما از وبما درخواست مشاوره می گیرد.

همکاران ما متعهد به قرارداد عدم افشاء می باشند.

در زمان دعوت به همکاری در وبما. کلیه همکاران ما متعهد به اجرای عدم افشاء در پروژه های داخلی و مشتریان می شوند. این امر باعث ایجاد بستر امنی برای کارفرما و اعتماد به وبما به عنوان پیمانکار می شود.

کارفرما در زمان عقد قرارداد با وبما متعهد می شود

کارفرما در این بخش اطلاعات مورد نیاز برای پیاده سازی پروژه را به مدیر پروژه ارایه می دهد.

ارتباط موثر با مشتریان

ما همه چیز را از دید مشتری هایمان نگاه می کنیم تا بتوانیم خواسته ها و نیاز هایشان را برآورده نماییم.

باید بتوانیم نیاز های بیان نشده مشتری را با توجه به زمینه فعالیت سایت در پیاده سازی نرم افزار پیش بینی کنیم.


بازخورد تحلیلی

در زمان اجرای کد بوسیله برنامه نویسان و پس از اتمام هر بخش حتی کوچک، برنامه نویس موظف است هر فعالیتی که در سیستم انجام می دهد کامیت کند و یا به ثبت برساند تا دیگر افراد و همکاران از اینکه بر روی هر فایل چه اتفاقی افتاده و چه زمانی چه قابلیتی و توسط کدام برنامه نویس انجام شده در جریان قرار بگیرند.